Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Stary Zamość

Logo - Gmina Stary Zamość

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie
Oświadczenie 2023 rok
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Szkoła Podstawowa w Krasnem
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Szkoła Podstawowa w Wierzbie Filia w Udryczach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Gimnazjum w Starym Zamościu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok