Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Stary Zamość

Logo - Gmina Stary Zamość

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Urząd Gminy 202
5.9%
Uchwałt rady gminy 2023 74
2.16%
Zamówienia publiczne - COM 67
1.96%
Praca w urzędzie gminy 59
1.72%
Zamówienia Publiczne GOK poniżej 30 tys. euro 55
1.61%
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2023 54
1.58%
Zamówienia Publiczne GOPS poniżej 30 tys. euro 47
1.37%
Zamówienia publiczne - GOK 45
1.31%
Ogłoszenia 44
1.28%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 43
1.26%
Zamówienia publiczne od 130 000 zł 39
1.14%
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy 37
1.08%
Rada gminy 36
1.05%
Historia zmian 33
0.96%
Praca w GOPS Stary Zamość 32
0.93%
Oświadczenia majątkowe Urzędu Gminy 32
0.93%
Ochrona Środowiska 30
0.88%
Struktura organizacyjna 30
0.88%
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro do 2018 roku 30
0.88%
Wójt Gminy 30
0.88%
Formularze podatkowe - od 2020 roku 29
0.85%
Zamówienia publiczne - Gmina 29
0.85%
Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) 28
0.82%
Droga ekspresowa S17 27
0.79%
2022 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 26
0.76%
Uchwały rady gminy 2016 25
0.73%
2013 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 23
0.67%
Regulaminy i rejestry 23
0.67%
Sesja z dnia 28 listopada 2012 r. 23
0.67%
Inwestycje - rok 2013 23
0.67%
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 22
0.64%
Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2019 r. 22
0.64%
Zamówienia publiczne 2017 21
0.61%
Inwestycje - rok 2022 21
0.61%
Ogłoszenia konkursowe 2017 21
0.61%
Sesja z dnia 11 lipca 2012 r. 21
0.61%
podatki 2013 21
0.61%
Budżet Gminy 2014 20
0.58%
Petycje 19
0.55%
Uchwały rady gminy 2019 19
0.55%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 19
0.55%
2023 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 18
0.53%
Gospodarka odpadami 18
0.53%
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 18
0.53%
postępowanie środowiskowe przebudowa drogi gminnej nr 110202L oraz drogi gminnej 110204L w miejscowości Wierzba 18
0.53%
Strategia Rozwoju Elektromobilności 18
0.53%
Budżet Gminy 2011 17
0.5%
Inwestycje - rok 2020 17
0.5%
Budżet Gminy 2009 17
0.5%
Ogłoszenia konkursowe 2015 17
0.5%
Lokalny Program Rewitalizacji 17
0.5%
Informacje o gminie 17
0.5%
Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2021 r. 17
0.5%
Inwestycje - rok 2019 17
0.5%
Statystyka odwiedzin 17
0.5%
Zamówienia publiczne 2023 16
0.47%
ogłoszenia konkursowe IV kwartał 2011 16
0.47%
Sesje rady gminy 16
0.47%
Ogłoszenia konkursowe II półrocze 2011 16
0.47%
Sesja z dnia 6 lutego 2012 r. 16
0.47%
2018 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 16
0.47%
Ogłoszenia konkursowe 2018 16
0.47%
podatki 2018 16
0.47%
Sesja z dania 27 lipca 2011 r. 16
0.47%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. 15
0.44%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15
0.44%
Inwestycje - rok 2010 15
0.44%
Postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 15
0.44%
Zamówienia Publiczne GOPS poniżej 14 tys. euro 15
0.44%
Mapa serwisu 15
0.44%
Inwestycje - rok 2011 15
0.44%
Sesja z dnia 29.09.2010 r. 14
0.41%
Sesja z dnia 29.10.2010 r. 14
0.41%
Obwodnica Zamościa dr 74 14
0.41%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 14
0.41%
Uchwały rady gminy 2018 14
0.41%
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Stary Zamość 14
0.41%
Zamówienia publiczne 2013 14
0.41%
Sesja z dnia 09.02.2009 r. 14
0.41%
Inwestycje - rok 2018 14
0.41%
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły 14
0.41%
Zamówienia Publiczne GOPS 14
0.41%
Sesja z dnia 29 grudnia 2011 r. 14
0.41%
droga Osiczyna i Chomęciska 13
0.38%
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro do 2013 roku 13
0.38%
podatki 2014 13
0.38%
Sesja z dnia 18.11.2009 r. 13
0.38%
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3145 L Tarzymiechy – Stary Zamość – Białobrzegi w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość 13
0.38%
Zamówienia publiczne 2010 13
0.38%
Sesja z dnia 28.03.2011 r. 13
0.38%
Ogłoszenia konkursowe 2012 13
0.38%
Strategia Rozwoju Lokalnego 13
0.38%
Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2018 r. 13
0.38%
podatki 2015 13
0.38%
Statut gminy 13
0.38%
Sesja z dnia 8.09.2010 r. 12
0.35%
2012 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 12
0.35%
podatki 2020 12
0.35%
wzory dokumentów 12
0.35%
Rachunek Bankowy Urzędu Gminy Stary Zamość 12
0.35%
Uchwały rady gminy 2014 12
0.35%
Ogłoszenia konkursowe 2021 12
0.35%
Sesja z dnia 1 października 2012 r. 12
0.35%
Komunikaty 12
0.35%
rok 2010 12
0.35%
Inwestycje - rok 2021 12
0.35%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 12
0.35%
Punkt zbierania odpadów złomu metali na działce nr ewid. 533/7 w miejscowości Udrycze – Wola 12
0.35%
Sesja z dnia 26 marca 2012 r. 12
0.35%
2010 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 12
0.35%
Sesja z dnia 30.05.2011 r. 12
0.35%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 12
0.35%
podatek leśny - formularze od 1 stycznia 2016 r. 12
0.35%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 12
0.35%
Sesja z dnia 09.12.2010 r. 12
0.35%
postępowanie środowiskowe oczyszczalnia ścieków Zajazd Namysłowiak 12
0.35%
Ogłoszenia dotyczące możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej 12
0.35%
Sesja z dnia 30.01.2009 r. 11
0.32%
Strategia Rozwoju Gminy 11
0.32%
Sesja z dnia 17.12.2010 r. 11
0.32%
podatki 2012 11
0.32%
Warunki zabudowy postępowania 11
0.32%
Program współpracy 2020 11
0.32%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3220 L Stary Zamość - Krzak 11
0.32%
droga Wierzba P Dolina 11
0.32%
Sesja z dnia 10.06.2009 r. 11
0.32%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Zamość 11
0.32%
Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Stary Zamość na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2026 11
0.32%
Praca w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym 11
0.32%
Gmina 11
0.32%
postępowanie środowiskowe przebudowa drogi gminnej nr 110195L w miejscowości Krasne, gmina Stary Zamość na odcinku km 1+060 do km 2+055 11
0.32%
podatki 2017 11
0.32%
Budżet Gminy 2017 11
0.32%
postępowanie środowiskowe obiekt spotrowy Wierzba 11
0.32%
postępowanie środowiskowe warsztat stolarski Wierzba 11
0.32%
podatki 2007 11
0.32%
Badanie jakości wody 11
0.32%
Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego 11
0.32%
podatek rolny - formularze od 1 stycznia 2016 r. 11
0.32%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz do 2019 roku 11
0.32%
Budowa farmy fotowoltaicznej „CHOMĘCISKA DUŻE” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze działki nr ewid. 413/4 w obrębie Chomęciska Duże 11
0.32%
Rejestr instytucji kultury 10
0.29%
Uchwały rady gminy 2017 10
0.29%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10
0.29%
Sesja z dnia 29.12.2009 r. 10
0.29%
Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego 10
0.29%
Budowa betoniarni w miejscowości Stary Zamość na działce nr ewid. 235/17 10
0.29%
podatki 2004 10
0.29%
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 10
0.29%
postępowanie środowiskowe przebudowa drogi gminnej w m. Udrycze-Wola 10
0.29%
Ogłoszenia konkursowe 2019 10
0.29%
Sesja z dnia 24.03.2010 r. 10
0.29%
Sesja z dnia 27.04.2010 r. 10
0.29%
Redakcja biuletynu 10
0.29%
Budżet Gminy 2013 10
0.29%
Zamówienia publiczne 2018 10
0.29%
dowóz młodzieży 10
0.29%
Łączne sprawozdania finansowe za 2019 r. 10
0.29%
Budżet Gminy 2010 10
0.29%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10
0.29%
Sesja z dnia 08.12.2009 r. 10
0.29%
Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Stary Zamość na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2019 10
0.29%
Ogłoszenia konkursowe 2016 10
0.29%
Program współpracy 2021 10
0.29%
podatki 2021 10
0.29%
Sesja z dnia 02.04.2009 r. 10
0.29%
Budżet Gminy 2020 9
0.26%
Sesja z dnia 04.05.2009 r. 9
0.26%
Inwestycje - rok 2017 9
0.26%
Łączne sprawozdania finansowe za 2018 r. 9
0.26%
Sesja z dnia 21.05.2009 r. 9
0.26%
Stacja bazowa sieci telefonii komórkowej P4 pn. „ZAM4405BC” na działce nr ewid. 420 w miejscowości Chomęciska Małe 9
0.26%
2011 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 9
0.26%
podatek od nieruchomości - formularze od 1 stycznia 2016 r. 9
0.26%
Budżet Gminy 2012 9
0.26%
Inwestycje - rok 2015 9
0.26%
Budżet Gminy 2016 9
0.26%
Sesja z dnia 24.09.2009 r. 9
0.26%
Inwestycje - rok 2014 9
0.26%
Sesja z dnia 28.12.2010 r. 8
0.23%
Zamówienia publiczne od 130 000 zł 8
0.23%
Łączne sprawozdania finansowe za 2021 r. 8
0.23%
Zamówienia publiczne 2011 8
0.23%
droga Krasne 6
0.18%
Zamówienia publiczne 2012 6
0.18%
Uchwały rady gminy 2021 5
0.15%
2021 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 5
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 5
0.15%
podatki 2009 4
0.12%
Inwestycje - rok 2023 4
0.12%
Sprawozdania 4
0.12%
Uchwały rady gminy 2013 4
0.12%
Uchwały rady gminy 2022 4
0.12%
Ogłoszenia konkursowe 2023 4
0.12%
Linia kolejowa nr 54 4
0.12%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 3
0.09%
Budżet Gminy 2004 3
0.09%
Program współpracy 2022 3
0.09%
Zamówienia publiczne 2022 3
0.09%
Zamówienia publiczne 2009 3
0.09%
Budżet Gminy 2018 3
0.09%
Koordynator do spraw dostępności i Plan działania 3
0.09%
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 3
0.09%
Zamówienia Publiczne GOPS 3
0.09%
Zamówienia publiczne 2014 2
0.06%
Łączne sprawozdania finansowe za 2022 r. 2
0.06%
Sesja z dnia 28.02.2011 r. 2
0.06%
Sesja z dnia 02.06.2010 r. 2
0.06%
Uchwały rady gminy 2015 2
0.06%
podatki 2023 2
0.06%
podatki 2006 2
0.06%
Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2020 r. 2
0.06%
Program współpracy 2019 2
0.06%
droga Chomęciska Duże 2
0.06%
Sesja z dnia 19.07.2010 r. 2
0.06%
2016 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 2
0.06%
Program współpracy 2024 2
0.06%
Ogłoszenia konkursowe 2022 2
0.06%
Raporty o stanie dostępności 2
0.06%
Sesja z dnia 21 grudnia 2012 r. 2
0.06%
Przebudowie istniejącego odcinka linii 10kV Mokre-Krasnystaw Rońsko na odcinku od słupa 51 do słupa rozgałęzionego 132/22 2
0.06%
Sesja z dania 21 listopada 2011 r. 2
0.06%
droga Udrycze Koniec 2
0.06%
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2
0.06%
postępowanie środowiskowe przydomowe oczyszczalnie ścieków 2
0.06%
podatki 2008 2
0.06%
Słownik skrótów 2
0.06%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3224L dr. kraj 17 Udrycze – Kol. Dębowiec 2
0.06%
Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2022 r. 2
0.06%
podatki 2005 1
0.03%
Sesja z dnia 02.03.2010 r. 1
0.03%
2015 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 1
0.03%
podatki 2010 1
0.03%
Budżet Gminy 2007 1
0.03%
Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej 1
0.03%
Inwestycje - rok 2016 1
0.03%
Programy 1
0.03%
Sesja z dnia 30.11.2010 r. 1
0.03%
2019 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 1
0.03%
Sesja z dnia 07.08.2009 r. 1
0.03%
2014 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 1
0.03%
Program współpracy 2023 1
0.03%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1
0.03%
Sesja z dnia 21 maja 2012 r. 1
0.03%
Budżet Gminy 1
0.03%
Zamówienia publiczne 2015 1
0.03%
formularze podatkowe 1
0.03%
podatki 2016 1
0.03%
Budżet Gminy 2005 1
0.03%
Program współpracy 2018 1
0.03%
Ogłoszenia konkursowe 2013 1
0.03%
Budżet Gminy 2006 1
0.03%
Sesja z dnia 27 sierpnia 2012 r. 1
0.03%
Sesja z dnia 31 października 2012 r. 1
0.03%
Sesja z dnia 20.03.2009 r. 1
0.03%
przepust Wierzba II 1
0.03%
Budżet Gminy 2008 1
0.03%
Zamówienia publiczne 2016 1
0.03%
Sesja z dnia 28.01.2011 r. 1
0.03%
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 1
0.03%
Budżet Gminy 2022 1
0.03%
Budżet Gminy 2019 1
0.03%
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 1
0.03%
Ogłoszenia konkursowe 2014 1
0.03%
Program Ochrony Środowiska (POŚ) i Prognoza oddziaływania na środowisko 2014-2017 1
0.03%
Uchwały rady gminy 2020 1
0.03%
Raport o stanie gminy 1
0.03%
Sesja z dnia 28 grudnia 2012 r. 1
0.03%
Sesja z dnia 11.06.2011 r. 1
0.03%
Ogłoszenia konkursowe 2020 1
0.03%
Podatki i opłaty lokalne 1
0.03%
Budżet Gminy 2015 1
0.03%
podatki 2011 1
0.03%
2009 Wynajem, sprzedaż, dzierżawy 1
0.03%
podatki 2019 1
0.03%
podatki 2022 1
0.03%
Zamówienia publiczne od 130 000 zł 1
0.03%
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 454 w miejscowości Chomęciska Duże 1
0.03%
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Zamość na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029 1
0.03%