Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Stary Zamość

Logo - Gmina Stary Zamość

Gmina Stary Zamość - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość
Powiat Zamojski
Telefon
sekretariat 84 616 42 31
Fax
84 616 32 24
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
Głowny nr konta: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001, Nr konta dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 93 9610 0002 2004 0020 0420 0027

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Dodatkowe informacje

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Sesje Rady Gminy

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy

Referat Finansowo - Oświatowy
Urząd Stanu Cywilnego

Samodzielne Stanowiska Pracy:

- do spraw budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska
- do spraw infrastruktury technicznej, zamówień publicznych, bhp, podatku vat
- do spraw ewidencji gruntów, gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody
- do spraw informatyki
- do spraw kadr
- do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i handlu
- do spraw obsługi organów rady gminy
- do spraw administracyjno-gospodarczych, sportu, kultury
- do spraw pomocy administracyjnej
- do spraw ewidencji i rozliczeń opłat za wodę
- stanowisko Radcy Prawnego


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINY STARY ZAMOŚĆ:
1. Gminny Ośrodek Kultury.
2. Gminna Biblioteka Publiczna
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Szkoła Podstawowa w Wierzbie
5. Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach
URZĄD GMINY - obsada osobowa

Wójt Gminy: Waldemar Raczyński 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 16:00 i wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30.Sekretarz Gminy: Janusz Czarny

Skarbnik Gminy: Anna Zagdańska


Referent ds. administracyjno-gospodarczych, kultury, sportu
sekretariat Bożena Starzyńska
tel. 84 616 32 24, 84 616 42 31
Inspektor ds. wojska i obrony cywilnej
Iwona Drozdalska
tel. 84 616 42 38
Inspektor ds. kadr
Renata Patroń
tel. 84 616 42 37
Biuro obsługi Rady Gminy
tel. 84 616 42 36


Referat Finansowo - Oświatowy

Kierownik - Barbara Łukaszczuk
tel. 84 616 42 40

Podinspektor ds. podatków, opłat lokalnych i rozliczeń finansowo-księgowych
Monika Przytuła
ds. podatków i rozliczeń finansowo-księgowych
tel. 84 616 42 41
Rafał Ignaciuk
tel. 84 616 42 40
Referent ds. ewidencji i rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sylwia Derkacz
tel. 84 616 42 40
Referent ds. obsługi finansowo - księgowej szkół
Grzegorz Zieliński
tel. 84 616 42 48
Młodszy referent ds. obsługi finansowo- administracyjnej szkół
Katarzyna Szczepanowska – Kura
tel. 84 616 42 48
Młodszy referent do spraw ewidencji i rozliczeń opłat za wodę
Małgorzata Goździuk
tel. 84 616 42 34

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 84 616 32 28
Kierownik - Dominika Brzozowska


Samodzielne Stanowiska Pracy

Podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Lichota
tel. 84 616 42 39 

Referat ds. infrastruktury technicznej, zamówień publicznych, bhp, podatku vat
tel. 84 616 42 43 

Referent ds. ewidencji gruntów, gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody
Joanna Mróz
tel. 84 616 42 42

Podinspektor informatyk
Rafał Michalak
tel. 84 616 42 34


Jednostki Organizacyjne Gminy Stary Zamość - obsada osobowa


Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu
tel. 84 616 35 69 
Dyrektor - Magdalena Sienkiewicz-Karwacka

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek
od godz. 16.00 do godz. 16.15.

Kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.45.

 

Gminna Biblioteka Publiczna
tel. 84 616 32 63
Kierownik Biblioteki - Elżbieta Czarny

Kierownik GBP Stary Zamość przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz.: 15:30-16:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Kierownik - Anna Barbara Molas
tel./fax.  84 616 32 43

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w każdą środę od godz. 15:30 do 16:00

Główny Księgowy Elżbieta Klus
tel. 84 61 64 256

Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Klimaszewska
tel.  84 616 32 43
Asystent Rodziny
Ewelina Smyk
tel. 84 61 63 243
Specjalista Pracy Socjalnej
Ewa Luchowska
tel.  84 616 42 54
Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Hamerla
tel. 84 616 42 55
Starszy Pracownik Socjalny
Magdalena Denkiewicz – Proć
tel. 84 61 64 251
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Paweł Sałamacha, Agata Rybak
tel. 84 616 42 53Szkoła Podstawowa w Wierzbie
tel. 84 616 40 89
Dyrektor - Barbara Smyk
Wicedyrektorzy
Marzena Mazur
Zbigniew Świrszcz

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach
tel. 84 611 24 33

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji:
06-09-2023
Osoba wprowadzająca informację:
Michalak Rafał
Dodano do BIP dnia:
06-09-2023 14:04:40